Số lượt hiện có: 0 lượt
Quà Tri Ân
100.000 Vnđ
Đập lu đầu tiên của sự kiện
Quà Chiến Công
100.000 Vnđ
Hoàn thành tối thiểu 5 nhiệm vụ thêm lượt
Quà Nạp Đơn 1
200.000 Vnđ
Nạp 100.000 Vnđ nhận quà trị giá 200.000 Vnđ
Quà Nạp Đơn 2
400.000 Vnđ
Nạp 200.000 Vnđ nhận quà trị giá 400.000 Vnđ
Quà Nạp Đơn 3
1.000.000 Vnđ
Nạp 500.000 Vnđ nhận quà trị giá 1.000.000 Vnđ